.
Jedáleň MO » Dotazník
Úvod Jedlá Jedálny lístok Spoločenské akcie Dotazník Galéria Kontakt
Dotazník spokojnosti zákazníkov

Vaše meno (nepovinný údaj)

Váš e-mail (nepovinný údaj)

V ktorej prevádzke sa stravujete?

Ak by ste mali vyjadriť vašu spokojnosť so stravovacími službami, ako by ste ju ohodnotili?

Ste spokojný s aktuálnou cenou jedál?

Čo je pre Vás rozhodujúce pri výbere Vášho stravovacieho zariadenia?

Čo by sa podľa Vás malo zmeniť pre zlepšenie chodu jedálne a zvýšenie spokojnosti zákazníkov?

MO - jedáleň Mária Orolinová. Web design: Martin Šebest 2007